Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies
(Bernardas Brazdžionis)
Pagrindinis meniuKauno Etninės Veiklos Klubas ir Lietuvos Romuva © 2006